Doorslagzone

Meer informatie:

Planning

  • medio
    2019

    Overeenkomst getekend NEOO/Koopmans

  • September
    2019

    Ontwerpbijeenkomst Pleinen en Verbindingen City

Doorslagzone

De Doorslagzone ligt naast het gebouw van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het is aan de Doorslag, voor het Stadshuis en Stadstheater en Kunstencentrum DE KOM.

Wat gaat hier gebeuren?

De ambitie voor deze locatie is: verschillende, duurzame woningen. Ook een levendige begane grond en het aanleggen van groen zijn opgenomen in de ideeën. Bijvoorbeeld in de vorm van stadstuinen tussen de gebouwen en op hogere verdiepingen. En er kunnen langs het water aantrekkelijke terrasjes komen. De wens is dat de gebouwen zo worden geplaatst dat er doorzichten naar de Doorslag vanuit City ontstaan, en andersom.

Er zijn ideeën voor circa 450 woningen:
- minimaal 94 sociale huurwoningen;
- minimaal 145 middenhuur woningen;
- overige woningen vrije sector huur en koop.

Waarom?

Er is in Nieuwegein grote vraag naar woningen. Daarnaast maken we City hiermee duurzamer, aantrekkelijker en levendiger.

Hoe staat het er nu mee?

Er is een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar NEOO/Koopmans over het bouwplan.

Meedoen

De schetsen worden verder uitgewerkt. Eerst in een voorlopig ontwerp. Daarna in een definitief ontwerp. Omwonenden en andere belanghebbenden worden bij de uitwerking betrokken. Ook starten de officiële procedures met de gebruikelijke inspraak. Dan wordt ook meer duidelijk bij wie u terecht kunt als u interesse heeft voor een woning in de Doorslagzone.

Houd de gemeentepagina in de Molenkruier in de gaten en volg de gemeente via social media. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over City door een email te sturen naar city@nieuwegein.nl