Van ongemak door de bouw, naar duurzame stad van jou

Het nieuwe leefritme van de stad

Het nieuwe leefritme van de stad is een campagne van City Nieuwegein. Met deze campagne vertellen we hoe de huidige situatie eruit ziet en daar zetten we het nieuwe leefritme tegenover. Zo weten bewoners, winkeliers en bezoekers steeds waar we naartoe werken. Overal in City kom je straks de uitingen tegen.

Van hei-ritme naar leefritme

City, de binnenstad van Nieuwegein, vernieuwt en is op weg een aantrekkelijke, duurzame plek te worden. De bouw van CityPromenade langs de Doorslag is nu gestart en dat kan niet zonder hei-geluid. City Nieuwegein heeft hier iets ludieks op bedacht en introduceert ‘het nieuwe leefritme’. Een unieke tool, waarmee het geluid van heien mengt met muziek. Het biedt omwonenden van nieuwbouwproject CityPromenade en bezoekers van City de mogelijkheid het hei-geluid basis te laten zijn voor muziek naar eigen keuze.

Heien gaat op in muziek

De tool is ontwikkeld samen met marketing communicatiebureau Fama Volat en werkt eenvoudig. Je gaat naar hetnieuweleefritme.nl of scant met je telefoon de QR-code hiernaast. Deze link en QR code zijn ook terug te vinden op de borden bij de bouwplaats. Je kiest één van de muziekstijlen motivation, focus, happy of relax. Vervolgens tik je op het ritme van het heien op je telefoon en de muziek start. Zo gaat het geluid van het heien op in het gekozen muziekstuk.

Guus Govaart, gebiedsmanager van City Nieuwegein:
“We zijn inmiddels volop aan het bouwen in de binnenstad. Ook de komende jaren gaan we daarmee door. Veel woningzoekenden zullen er een mooie plek vinden in een van de circa 2.200 nieuwe woningen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat bouwen iets vraagt van de bewoners die nu al in en rond City wonen. Met name als we niet om het heien heen kunnen. We zijn daarom op zoek gegaan naar mogelijkheden om de heiwerkzaamheden voor de omgeving aangenamer te maken. Het is begonnen als een leuk idee waarvan we niet wisten of het zou werken. Maar het resultaat is verrassend: het zijn stuk voor stuk prachtige nummers. Het is of het heien opgaat in de muziek.”

Het nieuwe leefritme van de stad

De muziektool is onderdeel van de nieuwe campagne van City Nieuwegein: het nieuwe leefritme van de stad. Met de campagne willen we vertellen hoe de huidige situatie eruit ziet, maar we zetten daar het nieuwe leefritme tegenover. Zo weten bewoners, winkeliers en bezoekers steeds waar we naartoe werken. Overal in City kom je straks de uitingen tegen. Op de Zadelstede, bij de tram- en bushalte, bij CityPromenade, op de lift bij De Fietspomp enz. Ze zijn direct te herkennen aan de gele kleur met de ludieke teksten zoals op de Zadelstede: ‘van een binnenstad op de schop, naar een duurzame stad aan de top’. Hoe City gaat worden (manifest) is hieronder in gesproken vorm te zien.

qr code