City Nieuwsbrief Februari

We nemen maatregelen om City veilig en bereikbaar te houden. De Kolfstedetunnel wordt een belangrijke route om City Nieuwegein te bereiken. De tunnel wordt de komende tijd opgeknapt. Dat en meer lees je in deze City Nieuwsbrief:

Looproutes naar City Nieuwegein

Benieuwd naar de beste looproutes tijdens de komende werkzaamheden in City Nieuwegein?

Lees meer
Sluit

Looproutes naar City Nieuwegein

De Weverbrug wordt per 26 februari voor een lange tijd afgesloten. Vanuit de Doorslag wandel je naar City door de Kolfstedetunnel. Vanuit de City West en de Rijtuigenbuurt loop je via de Hagestede, Ruiterstede en Schouwstede.

Benieuwd naar de beste looproutes tijdens de komende werkzaamheden? Wij hebben ze voor je uitgetekend in onderstaande plattegrond. De looproutes worden ook met bebording van en naar City Nieuwegein aangegeven. Houd er rekening mee dat er gedurende de bouw tijdelijke aanpassingen in deze looproutes kunnen ontstaan. Ook dit zal dan goed worden aangegeven.

Kaartje Stationsgebied City Nieuwegein

Rijdende bus

Bussen nemen andere route door afsluiting Kapittelstede

Per 26 februari worden de Kapittelstede en de tramovergang aan de Schouwstede afgesloten.

Lees meer
Sluit

Bussen nemen andere route door afsluiting Kapittelstede

Per 26 februari worden de Kapittelstede en de tramovergang aan de Schouwstede afgesloten.

De bussen die nu via de Kapittelstede rijden (lijn 31 en 74) , stoppen bij de gebruikelijke haltes op het busstation, maar rijden vanaf deze datum via de Noordstedeweg naar het busstation aan de Schouwstede. Ze verlaten het busstation ook weer via deze route. De halte van lijn 74 op de Wijkerslootweg is tot 2025 verplaatst naar de Batauweg tegenover de brandweerkazerne.

Vanaf begin mei 2022 halteert (stoppen en vertrekken) buslijn 31 niet meer op het busstation aan de Schouwstede, maar op de nieuwe, tijdelijke bushaltes langs de Zuidstedeweg. Check voor je vertrekt de reizigersinfo op www.u-ov.info/citynieuwegein. Op het plattegrondje zijn de haltes aan de Zuidstedeweg aangegeven.

Graffiti in Kolfstedetunnel

De Kolfstedetunnel wordt opgeknapt!

De Kolfstedetunnel wordt een belangrijke toegangsweg naar City Nieuwegein.

Lees meer
Sluit

De Kolfstedetunnel wordt opgeknapt!

De Kolfstedetunnel wordt een belangrijk onderdeel van de omleidingsroute naar City Nieuwegein. Tijd voor een opknapbeurt dus! Het voet- en fietspad zijn schoongemaakt. Ook is het vanaf nu verboden nog graffiti te spuiten in de tunnel. Er zijn bordjes opgehangen waar dit verbod duidelijk op vermeld staat.

Naast de schoonmaak van de tunnel vernieuwen we de verlichting. Met de vernieuwing van de verlichting is straks ook in het donker alles goed zichtbaar en licht. Zo loop en fiets je ‘s avonds met een veiliger gevoel van en naar City.

Werkzaamheden aan de trambaan

Werkzaamheden aan de trambaan

Deze week heeft aannemer Dura Vermeer gewerkt aan de voorbereidingen op de nieuwe tramhalte.

Lees meer
Sluit

Werkzaamheden aan de trambaan

Deze week heeft aannemer Dura Vermeer gewerkt aan de voorbereidingen op de nieuwe tramhalte. Ter hoogte van de nieuwe tramhalte is gegraven. Vervolgens is er een nieuwe laag materiaal aangebracht, die meer gewicht kan dragen. Ook is er geheid. De komende weken worden er op de heipalen verbindingen aangebracht, waarop een perron geplaatst wordt. Daarnaast wordt er al een deel van het nieuwe spoor gebouwd. Kortom, er wordt steeds meer zichtbaar van de nieuwe tramhalte en de trambaan er naartoe.

Toekomstige tramhalte

Vernieuwing trambaan start op 26 februari

De voorbereidende werkzaamheden waren al eerder dit jaar gestart, maar op 26 februari is het dan zover.

Lees meer
Sluit

Vernieuwing trambaan start op 26 februari

De voorbereidende werkzaamheden waren al eerder dit jaar gestart, maar op 26 februari is het dan zover. Vanaf dan rijden er in Nieuwegein geen trams maar vervangende bussen, omdat de vernieuwing van de trambaan is begonnen.

Vanaf 26 februari start Dura Vermeer, in opdracht van provincie Utrecht, met de werkzaamheden aan de oude trambaan. In de weken die volgen wordt het hele tracé gesloopt en opnieuw opgebouwd. Daarbij worden ook de overwegen vernieuwd en krijgt een deel van de Zuidstedeweg een nieuwe asfaltlaag. De eerste week staat in het teken van de sloop van de huidige trambaan. Gestart wordt met de bovenleiding en er wordt langzaam afgedaald naar de betonbaan die in stukken wordt gezaagd en wordt afgevoerd.
Daarna worden het nieuwe tracé en de oostelijk tramhalte gebouwd. Net als bij de westelijke tramhalte vinden hiervoor kort heiwerkzaamheden plaats.

Door de werkzaamheden aan de wissel in de Zuidstedeweg en het aanbrengen van het nieuwe asfalt heeft het verkeer enige hinder. De werkzaamheden aan de Zuidstedeweg duren van 26 februari tot en met 27 maart. Dura Vermeer start aan de kant van het ziekenhuis. De laatste twee weken aan de kant van City. Vanaf maandag 21 februari starten de voorbereidingen voor deze maatregelen.

Er moet veel werk verzet worden, daarom werkt de aannemer zeven dagen in de week. Ook in de avond en nacht. Het aanbrengen van nieuwe spoorstaven en nieuwe draden van de bovenleiding wordt ’s nachts gedaan, omdat er dan minder verkeer is en dit veilig kan gebeuren.

Hoewel de aannemer overlast zoveel mogelijk zal beperken, kan het werk niet zonder enige mate van hinder worden uitgevoerd.

We houden je op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden via deze nieuwsbrief.
Ga voor actuele informatie over de werkzaamheden en hinder naar www.regiotramutrecht.nl/city

Tijdelijk geen tramverkeer vanaf 26 februari

Vanaf 26 februari rijden er geen trams vanwege de vernieuwing van de trambaan en de tramhalte.

Lees meer
Sluit

Tijdelijk geen tramverkeer vanaf 26 februari

Vanaf 26 februari rijden er geen trams vanwege de vernieuwing van de trambaan en de tramhalte. Er wordt vervangend busvervoer ingezet, tot de nieuwe trambaan en tramhalte klaar zijn. Dit zijn de buslijnen zijn 160 en 161. Kijk op www.regiotramutrecht.nl/city voor de actuele informatie over de planning. De haltes voor het vervangende vervoer komen aan de Noordstedeweg.

Gebiedsconciërge Ries Bergman

Even voorstellen: Gebiedscongiërge Ries

Gebiedsconciërge Ries staat voor je klaar om al je vragen over de werkzaamheden te beantwoorden.

Lees meer
Sluit

Even voorstellen: Gebiedscongiërge Ries

Aannemer Dura Vermeer legt in opdracht van de provincie Utrecht de nieuwe tramhalte en trambaan in City Nieuwegein aan. Gebiedsconciërge Ries staat voor je klaar om al je vragen over deze werkzaamheden te beantwoorden.

Ries Bergman loopt tijdens de werktijden rond in het gebied. Je kunt hem altijd aanspreken om jouw vragen te stellen. Ook kun je hem telefonisch bereiken via 06 43 39 43 07.

Voetpad langs de trambaan overdag tijdelijk afgesloten

Aannemer Dura Vermeer start 14 februari met werkzaamheden rondom de laad- en losvoorzieningen van winkelcentrum CityPlaza.

Lees meer
Sluit

Voetpad langs de trambaan overdag tijdelijk afgesloten

Aannemer Dura Vermeer is gestart met werkzaamheden rondom de laad- en losvoorzieningen van winkelcentrum Cityplaza naast de trambaan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het weghalen van hekken en van groen. Ook wordt een deel van de huidige bestrating opnieuw gelegd. Deze werkzaamheden vinden duren tot 25 februari en er wordt gewerkt tussen 07.00 en 16.00 uur.

Tijdens deze werkzaamheden wordt overdag het voetpad langs de trambaan afgesloten. Dit betekent dat je overdag door Cityplaza heen loopt. ’s Avonds is het voetpad gewoon open.

Laad- en losverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van de Weverstede, deze wordt niet afgesloten.

VR beeld CityPromenade

Bouwrijp maken Doorslagzone

De Doorslagzone wordt gereed gemaakt voor woningbouw. We noemen dit bouwrijp maken.

Lees meer
Sluit

Bouwrijp maken Doorslagzone

De Doorslagzone wordt gereed gemaakt voor woningbouw. We noemen dit bouwrijp maken. Binnenkort start hier de bouw van CityPromenade met 452 appartementen verdeeld over vier gebouwen.

De bomen op het Stadsbalkon zijn verplaatst en de riolering voor de appartementen is aangelegd. Voor het regenwater dat vanaf het Stadsbalkon richting CityPromenade stroomt, worden twee putten gemaakt. Hier is de aannemer nu mee bezig. De riolering wordt in de zomer aangesloten op de bestaande riolering in het gebied.

Ook worden er momenteel voorbereidingen getroffen voor de nutsvoorzieningen. Dit zijn de aansluitingen voor bijvoorbeeld telefoon, internet, televisie, elektriciteit en water.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn of abonneer je op deze nieuwsbrief! 

City Nieuwegein

Op deze website informeert de gemeente Nieuwegein je graag over alle ontwikkelingen in het stadscentrum. Volg ons ook op Facebook, Instagram en LinkedIn voor nog meer City nieuws!

Infocentrum

Vragen over City? Loop binnen bij het Infocentrum. We helpen je graag! Bekijk hier alle contactmogelijkheden.

Privacybeleid | Alleen anonieme cookies