City Nieuwsbrief Januari

Het nieuwe jaar is van start. In deze nieuwsbrief kijken we terug op vorig jaar en vertellen we wat er de komende tijd bij de trambaan gebeurt. Dat en meer lees je in deze City nieuwsbrief.

Start sloop Energy Building

2021 in beeld

Bekijk nu de video met de hoogtepunten van 2021.

Lees meer
Sluit

2021 in beeld

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Via deze nieuwsbrief blijven we je op de hoogte houden van alle veranderingen in City Nieuwegein. Het begin van een nieuw jaar is ook altijd het moment om terug te kijken op het voorbije jaar. Bekijk nu onze video met de hoogtepunten van 2021.

Stationsgebied - Virtual Reality

Straatnamen en huisnummers Stationsgebied

Voor de nieuwe woningen in het Stationsgebied City zijn adressen nodig.

Lees meer
Sluit

Straatnamen en huisnummers Stationsgebied

Voor de nieuwe woningen in het Stationsgebied City zijn adressen nodig. Burgemeester en wethouders hebben aan de nieuwe panden de volgende adressen toegekend:

Plein 1971 nrs. 2 t/m 176
Weverstede nrs. 279 t/m 319

Dit is de link naar de officiële bekendmaking https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-457809.html

Tot en met 27 januari 2022 ligt het besluit (nr. 560) ter inzage bij de receptie van de stadswinkel van het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein.

Werkzaamheden aan de trambaan

Aanleg nieuwe tramhalte en trambaan gestart!

Op 10 januari is Dura Vermeer gestart met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe tramhalte en trambaan in City.

Lees meer
Sluit

Aanleg nieuwe tramhalte en trambaan gestart!

Op 10 januari is Dura Vermeer gestart met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe tramhalte en trambaan in City. De zandvlakte naast het spoor is afgegraven, om het gebied voor te bereiden op de nieuwe trambaan. Er zijn buizen geplaatst voor de kabels en leidingen. Ook wordt er een wegendoek aangebracht om het ophoogmateriaal gescheiden te houden van het onderliggende zand. Een leuk weetje: ‘het ophoogmateriaal bestaat uit vulkanisch gesteente’. Volgende week worden de kabels en leidingen gelegd.

Tussen 31 januari en 4 februari vinden er heiwerkzaamheden plaats voor de fundering van de nieuwe tramhalte. Er wordt overdag tussen 07:00 en 16:00 uur geheid. Dit werk veroorzaakt geluidsoverlast. In het gebied zijn trillingmeters geplaats om de werkzaamheden te meten. Bij te harde trillingen stopt de aannemer de werkzaamheden direct. Zodra de fundering ligt, kan er gestart worden met de bouw van de tramhalte en de trambaan.

Aangepast ontwerp Erfstede

Bestemmingsplan Erfstede

Vanaf dinsdag 18 januari 2022 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voor de Erfstede ter inzage.

Lees meer
Sluit

Bestemmingsplan Erfstede

Vanaf dinsdag 18 januari 2022 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voor de Erfstede ter inzage. Volgens dit gewijzigde bestemmingsplan is er op de locatie Erfstede onder andere ruimte voor maximaal 80 woningen in plaats van 100. Ook de maximale bouwhoogtes en begrenzingen zijn gewijzigd. De bewoners uit de buurt zijn geïnformeerd over de wijzigingen.

Hoe kun je het bestemmingsplan en de besluiten inzien?

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met de naam ‘Binnenstad (City) Nieuwegein – Erfstede’ en planid: NL.IMRO.0356.BPBI2021HER002-VA01. Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein (daar kunnen ook het Omgevingskwaliteitsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ingezien worden. Desgewenst kunnen deze ook via de mail beschikbaar gesteld worden door. Dit kan aangevraagd worden via: m.broersma@nieuwegein.nl).

Hoe kun je beroep indienen?

Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Let op: Op dit besluit is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Infocentrum City is weer geopend

Infocentrum City weer open

Vanaf woensdag 19 januari ben je weer van harte welkom in Infocentrum City aan de Passage 80 achter de kiosk.

Lees meer
Sluit

Infocentrum City weer open

Vanaf woensdag 19 januari ben je weer van harte welkom in Infocentrum City aan de Passage 80 achter de kiosk. In verband met de coronamaatregelen hebben wij onze deuren tijdelijk moeten sluiten. Deze week mogen we weer open. We zorgen er uiteraard voor dat we je veilig kunnen ontvangen. Vanaf woensdag 19 januari zitten we weer elke woensdag en maandagmiddag voor je klaar.

Natuurlijk blijven we voor al jouw vragen ook per e-mail bereikbaar via: city@nieuwegein.nl

Persing van leidingen door de grond

Kabels en leidingen verwijderd

In het Stationsgebied is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de vernieuwing van de kabels en leidingen.

Lees meer
Sluit

Kabels en leidingen verwijderd

In het Stationsgebied is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de vernieuwing van kabels en leidingen. Dit zijn kabels en leidingen voor bijvoorbeeld elektra, televisie, internet, telefonie en het riool. Eerst zijn alle nieuwe kabels en leidingen gelegd. Hierdoor werden de oude kabels en leidingen niet langdurig afgesloten, maar direct op de nieuwe kabels en leidingen aangesloten. Afgelopen week zijn de oude kabels en leidingen uit de grond gehaald. Volgende week wordt ook het oude riool hier verwijderd.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn of abonneer je op deze nieuwsbrief!