City Nieuwsbrief September #2

De ontwikkelingen in City zijn weer in volle gang. De trambaan wordt onderhouden, de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn goed op weg, en het groen heeft een opknapbeurt gekregen. Dat en meer lees je in deze nieuwsbrief over City.

Nachtelijke testritten op de trambaan na werkzaamheden. Foto door Rick Huisinga.

Werkzaamheden aan de trambaan

Van maandag 27 september tot en met vrijdag 8 oktober voert Dura Vermeer nachtelijke werkzaamheden uit aan de trambaan.

Lees meer
Sluit

Werkzaamheden aan de trambaan

Van maandag 27 september tot en met vrijdag 8 oktober voert Dura Vermeer in opdracht van Provincie Utrecht nachtelijke onderzoekswerkzaamheden uit aan de trambaan tussen de Schouwstede en de Zuidstedeweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen 00.30 uur en 04.30 uur. Het openbaar vervoer heeft hier dan ook geen last van. Het werk wordt grotendeels lopend door het spoorpersoneel uitgevoerd. Er wordt dan ook weinig tot geen geluidsoverlast verwacht. Er wordt ‘s nachts tijdelijk één rijbaan afgesloten van de Zuidstedeweg. Alle woningen en bedrijven in de omgeving van de trambaan blijven tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar. 

De bomenopkweekvelden zijn opgeknapt

De tijdelijke opkweekvelden voor bomen in City West zijn opgeknapt.

Lees meer
Sluit

De bomenopkweekvelden zijn opgeknapt

De tijdelijke opkweekvelden voor bomen bij de Luifelstede en Hagestede zijn opgeknapt. De beplanting rondom de bomen groeide te hard, waardoor de velden er rommelig uitzagen. Na het nodige opruimwerk zien de velden er weer mooi en verzorgd uit.

Met een hoogwerker haalt een bouwvakker de bruikbare onderdelen van de buitenkant van het Energy-gebouw aan de Weverstede in Nieuwegein.

Sloop kantoorpanden Weverstede

Het zal je niet zijn ontgaan dat aannemer Roseboom deze zomer is gestart aan de voorbereiding op de sloop van de Energy Building aan de Weverstede.

Lees meer
Sluit

Sloop kantoorpanden Weverstede

Het zal je niet zijn ontgaan dat aannemer Roseboom deze zomer is gestart aan de voorbereiding op de sloop van de Energy Building aan de Weverstede. Om het gebouw te slopen moesten er veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Zo is er aan de Zuidstedeweg inmiddels een tijdelijke extra rijbaan in de middenberm aangelegd. Bekijk hier hoe dit in zijn werk is gegaan. Deze extra rijbaan is nodig omdat er aan de kant van de kantoorpanden rijbanen worden afgesloten om veilig te kunnen slopen. Hier wordt een muur van zeecontainers gebouwd van ongeveer 6 meter hoog. Deze muur houdt vallend puin tijdens de sloop tegen. De muur van zeecontainers wordt maandag 27 september voltooid. Hierna gaat aannemer Roseboom gelijk verder met de sloop van het gebouw. De sloop van de Energy Building zal naar verwachting tot eind januari 2022 duren.

Benieuwd naar hoe aannemer Roseboom de panden aan de Weverstede op een duurzame en geluidsarme manier sloopt? Kijk dan hier de informatiebijeenkomst terug. 

Impressie van het Stationsgebied

Woningbouw in het Stationsgebied

Het Stationsgebied is volop in ontwikkeling. In de toekomst komen hier appartementencomplexen met daarin 467 woningen.

Lees meer
Sluit

Woningbouw in het Stationsgebied

Het Stationsgebied is volop in ontwikkeling. In de toekomst komen hier appartementengebouwen met daarin 467 woningen. De woningbouwplannen zijn door de gemeente beoordeeld en ontwerpversies zijn opgesteld. Het gaat om een ontwerpwijzigingsplan en 4 ontwerpbesluiten die tegelijkertijd dezelfde procedure doorlopen. De ontwerpen liggen nu ter inzage. Informatie over de procedure en de ontwerpen kun je hier bekijken.

Aanleg stadsverwarming

Aanleg stadsverwarming

Begin oktober start aannemer Siers Leiding-Montageprojekten naast de Kapittelstede met de aanleg van stadsverwarming.

Lees meer
Sluit

Aanleg stadsverwarming

Begin oktober start aannemer Siers Leiding-Montageprojekten naast de Kapittelstede met de aanleg van stadsverwarming. De Kapittelstede zelf zal dus bereikbaar blijven. De nieuwe stadsverwarming wordt drukloos aangelegd. Dit betekent dat de buizen worden gelegd en op een later moment aangesloten. Pas dan gaat de druk erop en is de stadsverwarming in gebruik. Deze aanleg start bij de aansluiting van de Zuidstedeweg op de Kapittelstede. Er wordt in de richting van het tramspoor gewerkt. De aanleg van dit stuk stadsverwarming neemt ongeveer zeven weken in beslag. In de week van 4 oktober gaan de werkzaamheden van start. Ze eindigen naar verwachting in de week van 22 november.

Om in de grond te kunnen graven, worden de stenen en tegels van de weg en de stoep gehaald. Met graafmachines graaft aannemer Siers een gleuf. In deze gleuf worden de buizen voor de stadsverwarming gelegd. Het zijn grote zware buizen, dus dit wordt met machines gedaan. Deze werkzaamheden leveren normale bouwgeluiden op. We verwachten geen extra geluidhinder.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Er blijft altijd één van de twee inritten voor fietsers en auto’s naar de woningen en de parkeerplaatsen beschikbaar. De Spoorstede is voor voetgangers bereikbaar, voor ander verkeer niet.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn of abonneer je op deze nieuwsbrief!