Nog te ontwikkelen
Icoon Fase Nog te ontwikkelen

Erfstede

Een bijzondere plek in City Nieuwegein is de Erfstede. De wijk achter de Passage van Cityplaza. Met het huidige busstation, het Zakencentrum en de afgebrande ‘dansschool’. Het bestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein – Erfstede maakt hier woningbouw mogelijk. Nadat tegenstrijdige zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan voor deze plek binnen kwamen, heeft de gemeente het bestemmingsplan iets gewijzigd.

Actueel 

Volgens het gewijzigde bestemmingsplan is er op de locatie Erfstede onder andere ruimte voor maximaal 80 woningen in plaats van 100. Ook de maximale bouwhoogtes en begrenzingen zijn gewijzigd. Het bestemmingsplan is vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Dit beroep loopt nog.

Stand van zaken

Enkele wijzigingen ten opzichte van het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (city) Nieuwegein – Erfstede op een rij:

  • De afstand van bestaande bouw tot nieuwbouw is vergroot van 13,5 naar 17 meter.
  • Er is meer ruimte voor groen en parkeervakken op straat.
  • Deels lagere gevels voor de nieuwbouw, van 15 naar 14 meter en van 11 naar 9,5 meter.
  • Deze maximale hoogtes mogen niet overschreden worden (geen 10% regeling van toepassing)
  • Betere bezonning van de bestaande bouw.
  • Maximaal aantal woningen teruggebracht van 100 naar 80.
Plattegrond Erfstede

In onderstaande video zie je de resultaten van het bezonningsonderzoek. De video laat de bezonning zien op 21 maart en 21 september (deze dagen is de bezonning hetzelfde), wanneer de bezonning halverwege de laagste stand in december en de hoogste stand in juni is. Bekijk hier het gehele bezonningsonderzoek.

Wil je iets melden, of heb je een vraag of tip over dit project? Doe dat dan via de meldknop op deze pagina.

Wat gaat hier gebeuren?

Er zijn nog geen concrete plannen voor de Erfstede. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd en de beroepstermijn is afgerond, mogen er woningen worden ontwikkeld die voldoen aan de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

Wie werken hier? 

De gronden zijn in bezit van 3 verschillende eigenaren, waaronder de gemeente Nieuwegein. Gesprekken worden gevoerd.

Erfstede

Op de hoogte blijven over de plannen en ontwikkelingen in dit gebied? Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op FacebookInstagram en LinkedIn

City Nieuwegein

Op deze website informeert de gemeente Nieuwegein je graag over alle ontwikkelingen in het stadscentrum. Volg ons ook op Facebook, Instagram en LinkedIn voor nog meer City nieuws!

Infocentrum

Vragen over City? Loop binnen bij het Infocentrum. We helpen je graag! Bekijk hier alle contactmogelijkheden.

Privacybeleid | Alleen anonieme cookies