City West

Meer informatie:

Planning

 • november
  2017

  Vaststelling Koersdocument

 • medio
  2018

  Vaststelling Bestemmingsplan

 • 2018

  Overleg eigenaren

 • 2018

  Planontwikkeling stationsgebied en West

 • 2019

  Vergunningprocedure

 • 2020

  Start aanpassing tram- en busstation

City West

City West bestaat uit het hele gebied ten westen van het stationsgebied, inclusief het bus- en tramstation, dat grenst aan de AC Verhoefweg, Zuidstedeweg en Noordstedeweg. Een kansrijk gebied met geweldige mogelijkheden voor woningen én het realiseren van een vernieuwd, comfortabel Openbaar Vervoer knooppunt. Nu nog een plan maar in de toekomst een levendig knooppunt en aantrekkelijke entree van City Nieuwegein.

Aantrekkelijke entree van de binnenstad

Vanaf 2020 gaat er een nieuwe, langere tram rijden door Nieuwegein. De tram wordt beter toegankelijk met een verlaagde instap en sluit aan op de nieuwe Uithoflijn. Alle tramhaltes in Nieuwegein worden hiervoor verlaagd en verlengd. De ontwikkeling biedt kansen om het busstation te verplaatsen naar de andere kant van het spoor waardoor het hele stationsgebied op een andere manier ingericht kan worden. Zo komt er een echt aantrekkelijke entree van de binnenstad.

Bij de ontwikkeling houdt de gemeente rekening met de thema’s uit het koersdocument: duurzaamheid, mobiliteit, wonen en centrumfuncties . Het thema duurzaamheid is daarbij leidend. Zo kun je denken aan een klimaatbestendige inrichting van de omgeving met veel ruimte voor water en groen, energieneutrale en aardgasvrije gebouwen en voldoende mogelijkheden voor elektrische (deel)auto’s en aantrekkelijk openbaar vervoer.

Co-creatie

Al vanaf de start kunnen geïnteresseerden meedenken over de uitgangspunten voor bijvoorbeeld de gewenste architectuur, woningtype, bouwopties, duurzaamheid en woonomgeving.