City Nieuwsbrief December

De bouw van de nieuwe tramhalte en trambaan in City gaat van start, we hebben een video van de verhuizing van de bomen aan het Brugpad en het bestemmingsplan van de Doorslagzone ligt nu ter inzage. Dat en meer lees je in deze City nieuwsbrief.

Toekomstige tramhalte

Terugkijken bijeenkomst nieuwe tramhalte en trambaan

De vernieuwing van de tramhalte en trambaan in Stationsgebied City gaat van start.

Lees meer
Sluit

Terugkijken bijeenkomst nieuwe tramhalte en trambaan

De vernieuwing van de tramhalte en trambaan in Stationsgebied City gaat van start. Op dinsdag 30 november heeft de gemeente samen met Provincie Utrecht en aannemer Dura Vermeer de werkzaamheden en planning toegelicht tijdens een online informatie bijeenkomst. Heb jij deze gemist? Bekijk dan hier de opname. 

Tram bij tijdelijke tramhalte

Start inrichting bouwterrein tram

Aannemer Dura Vermeer start in januari met de bouw van de nieuwe tramhalte in City.

Lees meer
Sluit

Start inrichting bouwterrein tram

Aannemer Dura Vermeer start in januari volgend jaar met de bouw van de nieuwe tramhalte in City. Daarna wordt gelijk doorgegaan met de aanleg van de nieuwe trambaan. Ter voorbereiding op de werkzaamheden, start de aannemer op 13 december met het inrichten van het bouwterrein. Dit bouwterrein komt te liggen op de parkeerplaats naast de tijdelijke tramhalte.

Bekijk de projectpagina voor meer informatie over de werkzaamheden.

Verhuizen bomen Doorslagzone

Kijk mee met de verhuizing van de bomen

De bomen die langs het Brugpad stonden zijn inmiddels verhuisd.

Lees meer
Sluit

Kijk mee met de verhuizing van de bomen

Achtentwintig bomen die langs het Brugpad aan de Doorslag stonden zijn inmiddels verhuisd. Een enorme en bijzondere operatie. Ze hebben een nieuw plekje gekregen langs de kruising van de A.C. Verhoefweg en de Taludweg. Benieuwd hoe de verhuizing van zulke grote bomen in zijn werk gaat Bekijk het in deze video.

De bomen zijn verhuisd zodat ze niet beschadigen tijdens de woningbouw. Na de woningbouw komen er weer bomen terug naar de Doorslagzone. Omdat het niet goed is om bomen binnen een korte tijd twee keer te verhuizen, zullen dit andere bomen zijn. Er komen verschillende soorten bomen terug. Dit is goed voor de biodiversiteit in City. 

VR Doorslagzone

Bestemmingsplan Doorslagzone

Vanaf vrijdag 10 december ligt het bestemmingsplan voor de Doorslagzone ter inzage.

Lees meer
Sluit

Bestemmingsplan Doorslagzone

Vanaf vrijdag 10 december a.s. ligt het bestemmingsplan voor de Doorslagzone ter inzage. Volgens het bestemmingsplan is er in de Doorslagzone onder andere ruimte voor 452 woningen in 4 duurzame gebouwen, waaronder koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huurwoningen voor starters en senioren.

Hoe kun je het bestemmingsplan en de besluiten inzien?

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met de naam Doorslagzone en planid: NL.IMRO.0356.BPBI2021HER001-VA02. De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn in te zien op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/omgevingsvergunningdoorslag. Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein (alleen het bestemmingsplan met bijlagen en de besluiten zonder bijlagen zijn op papier beschikbaar).

Hoe kun je beroep indienen?

Alle besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit samen met het bestemmingsplan Doorslagzone. Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op vrijdag 10 december 2021. Het beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Bouwaansluiting Zuidstedeweg

Aanleg aparte weg voor bouwverkeer gestart

De aanleg van de tijdelijke weg voor bouwverkeer van en naar City West is in volle gang.

Lees meer
Sluit

Aanleg aparte weg voor bouwverkeer gestart

De aanleg van de tijdelijke weg voor bouwverkeer van en naar City West is in volle gang. Op de Zuidstedeweg zie en merk je hier iets van. Waar de aansluiting komt zijn het gras en de stenen weggehaald. Nu wordt er gegraven om de fundering voor het asfalt te maken. Volgende week wordt het asfalt gestort. Zodra dit klaar is wordt de weg verder afgewerkt. Vanaf maandag 20 december wordt de bestrating op de Luifelstede aangelegd. Langs de tijdelijke weg en langs het speelveld bij de Luifelstede komt een hek te staan. De aansluiting is voor de kerstdagen klaar.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook of Instagram of abonneer je op deze nieuwsbrief!