City Nieuwsbrief November

De sloop aan de Weverstede is in volle gang en de vernieuwing van de tramhalte en trambaan in City gaat van start. Dat en meer lees je in deze City nieuwsbrief!

Vernieuwing tramhalte City

Online informatiebijeenkomst vernieuwing tramhalte en trambaan

De nieuwe tramhalte en trambaan worden door aannemer Dura Vermeer aangelegd, in opdracht van de provincie Utrecht.

Lees meer
Sluit

Online informatiebijeenkomst vernieuwing tramhalte en trambaan

De nieuwe tramhalte en trambaan worden door aannemer Dura Vermeer aangelegd, in opdracht van de provincie Utrecht. De bouwplaats wordt vanaf 13 december ingericht. In januari 2022 starten de werkzaamheden. 

Wat ga jij merken van de werkzaamheden?

Dat vertellen we je graag tijdens de online informatiebijeenkomst op dinsdagavond 30 november van 19.30 tot 20.30 uur. Provincie Utrecht organiseert deze avond samen met gemeente Nieuwegein. Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen via de chat. Ook praten we je bij over de ontwikkelingen in City Nieuwegein.

Deelnemen

Aanmelden voor de online bijeenkomst op dinsdagavond 30 november kan hier. Lukt het je niet om de bijeenkomst online bij te wonen? Kom dan woensdag 8 december tussen 13.00 en 16.00 uur of tussen 19.00 en 20.00 uur naar het Infocentrum City aan de Passage 80, achter de kiosk. Medewerkers van de provincie en van Dura Vermeer zijn dan aanwezig om uitleg te geven. De tijden kunnen wijzigen door corona maatregelen. Houd onze website en socials in de gaten.

Aanleg aansluiting Zuidstedeweg

Bouwverkeer van en naar City West kan straks gebruik maken van een nieuwe aansluiting op de Zuidstedeweg.

Lees meer
Sluit

Aanleg aansluiting Zuidstedeweg

Veiligheid is belangrijk bij de vernieuwing van City. Bouwverkeer van en naar City West kan daarom straks gebruik maken van een nieuwe aansluiting op de Zuidstedeweg. Deze komt tussen de gebouwen Luifelstede en Zadelstede in te liggen. Zo wordt het bouwverkeer zoveel mogelijk van het gewone verkeer gescheiden. Dat is veiliger voor de bewoners, de bezoekers en de mensen die er werken.

Start werkzaamheden

De bouwaansluiting op de Zuidstedeweg wordt vanaf maandag 29 november aangelegd. Op de plek waar de aansluiting komt, worden de stenen en het gras weggehaald. Daarna wordt er langs de Zuidstedeweg gegraven om de fundering voor het asfalt te maken.

Rond 15 december wordt het asfalt aangebracht. Hierna wordt de weg verder afgewerkt en vanaf maandag 20 december wordt de bestrating aangelegd op de Luifelstede. Langs de bouwaansluiting en langs het speelveld bij de Luifelstede komt een hek te staan. Voor de kerstdagen is de aansluiting klaar.

Sloop Energy Building

Update sloop Energy Building

De sloop van de Energy Building aan de Weverstede is hard gegaan. Het gehele pand is tot aan de grond toe afgebroken.

Lees meer
Sluit

Update sloop Energy Building

De sloop van de Energy Building aan de Weverstede is hard gegaan. Het gehele pand is tot aan de grond toe afgebroken, wat betekent dat de werkzaamheden vanaf nu minder zichtbaar zijn. De komende maand wordt de kelder gesloopt. Zodra de kelder leeg is zal dit sloopgat grotendeels aangevuld worden ter voorbereiding op de bouw. De sloop van dit gebouw is hierna klaar.

Aangepast ontwerp Erfstede

Bestemmingsplan Erfstede in de gemeenteraad

Donderdag 25 november a.s. vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat vaststelling van het bestemmingsplan.

Lees meer
Sluit

Bestemmingsplan Erfstede in de gemeenteraad

Donderdag 25 november a.s. vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat vaststelling van het bestemmingsplan voor de ontwikkellocatie Erfstede in City. De vergadering begint om 19.30 uur en is digitaal te volgen via de livestream. Het onderwerp Erfstede staat als punt 8 op de agenda.

Voor de ontwikkellocatie Erfstede wordt een apart bestemmingsplan vastgesteld. Tegengestelde zienswijzen hebben geleid tot een aangepaste regeling voor de ruimtelijke invulling voor deze plek ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is o.a. meer ruimte tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw opgenomen. Lees er meer over op onze City website. De indieners van een zienswijze en de buurt zijn al op de hoogte gebracht van deze aanpassingen.

Donderdag is het aan de raad om het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna is nog beroep mogelijk.

Rosarium

Werkzaamheden aan het Rosarium

Input via Angeli

Lees meer
Sluit

Werkzaamheden aan het Rosarium

Om de stadsverwarming aan te kunnen leggen worden de bomen bij het Rosarium langs de Schouwstede verplaatst. Het gaat om 7 lindes. Hiervan worden er 2 gekapt vanwege hun slechte staat. De overige 5 worden verplaatst naar de Ruiterstede. Hier krijgen ze een mooie plaats bij het water. De bomen worden tussen 1 en 3 december verplaatst.

Het Rosarium wordt zelf ook vernieuwd. In samenspraak met de buurt wordt gekeken naar de mogelijkheden van de nieuwe inrichting. Uiteraard willen we het Rosarium in de tussentijd ook groen en leefbaar houden. Zodra de werkzaamheden klaar zijn zal het stuk waar de struiken en bomen verwijderd zijn, bijvoorbeeld worden ingezaaid met gras of bloemen.

Verhuizen bomen Doorslagzone

Verhuizen bomen aan de Doorslagzone

De bomen aan het Brugpad bij de Doorslagzone verhuizen naar de kruising van de A.C. Verhoefweg met de Taludweg.

Lees meer
Sluit

Verhuizen bomen aan de Doorslagzone

De bomen aan het Brugpad bij de Doorslagzone verhuizen naar de kruising van de A.C. Verhoefweg met de Taludweg. Zo beschadigen de bomen niet tijdens de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn deze week gestart.

Na de woningbouw komen er weer bomen terug naar de Doorslagzone. Omdat het niet goed is om bomen binnen een korte tijd twee keer te verhuizen, zullen dit andere bomen zijn. Er is gekozen om verschillende soorten bomen te plaatsen. Dit is goed voor de biodiversiteit in City. 

Viaduct bij Merwestein

Samen werken we aan een mooier Merwestein

De wijk Merwestein is enkele jaren geleden vanuit het zogenaamde project Betere Buurten door de gemeente samen met bewoners verbeterd.

Lees meer
Sluit

Samen werken we aan een mooier Merwestein

De wijk Merwestein is enkele jaren geleden vanuit het zogenaamde project Betere Buurten door de gemeente samen met bewoners verbeterd. Er is meer groen gekomen, er zijn sporttoestellen geplaatst en de speelplekken zijn vernieuwd. De volgende verbetering staat gepland. Dit keer is dat het aantrekkelijker maken van de omgeving van het viaduct over de Doorslag, onder de tramhalte. En het plaatsen van een brug voor voetgangers en fietsers vanuit Merwestein naar City, de binnenstad.

Samen geven we invulling

De gemeente werkt het plan voor het gebied rondom het viaduct en de toekomstige brug de komende jaren uit. Hier nemen we graag input vanuit bewoners in mee. Voor de korte termijn, wordt gekeken naar kleine aanpassingen in de openbare ruimte die het gebied leuker kunnen maken.

Hoe kan je meedoen?

Heb je wensen of ideeën voor dit deel van je buurt of de toekomstige brug over de Doorslag? Stuur dan een mail naar city@nieuwegein.nl en vermeld in het onderwerp Merwestein. In de mail zet je je naam en geef je aan dat je mee wilt denken over dit deel van de buurt en over de toekomstige brug. Lara Simons en Lotte Caljé nemen je namens de gemeente dan de komende tijd mee, bij het maken van plannen.

Ons infocentrum is nu nog makkelijker te vinden!

Elke maandagmiddag en woensdag is het infocentrum aan Passage 80 geopend.

Lees meer
Sluit

Ons infocentrum is nu nog makkelijker te vinden!

Elke maandagmiddag en woensdag is het infocentrum aan Passage 80 geopend. Hier kun je terecht met al jouw vragen over de veranderingen in City.

Je vindt het infocentrum achter de kiosk. Om het infocentrum zichtbaarder te maken, zijn hier afgelopen week posters opgehangen die je de weg wijzen.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram  of LinkedIn of abonneer je op deze nieuwsbrief!