City Nieuwsbrief Oktober

Het bestemmingsplan voor de Doorslagzone gaat naar de raad, er wordt gewerkt aan een duurzame parkeeroplossing en het grasveld van de Doorslagzone staat vol oranje paaltjes. In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in City.

Bestemmingsplan Doorslagzone

Donderdag 7 oktober a.s. staat het bestemmingsplan voor de Doorslagzone op de agenda van de zogenaamde Avond voor de Stad.

Lees meer
Sluit

Bestemmingsplan Doorslagzone

Donderdag 7 oktober a.s. staat het bestemmingsplan voor de Doorslagzone op de agenda van de zogenaamde Avond voor de Stad. Dat is een avond waarop gemeenteraadsleden zich voorbereiden op een raadsbesluit. Aanvang: 22.15 uur. Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad om het Bestemmingsplan Doorslagzone ongewijzigd vast te stellen. Meer informatie vind je hier

Woningbouw en veel groen

De ontwikkelcombinatie Koopmans TBI/NEOO wil op de Doorslagzone 452 woningen bouwen. Architectenbureau Rijnboutt heeft het ontwerp gemaakt. Langs de trap die tussen de woongebouwen door naar de Doorslag loopt, komt ruimte voor horeca. Ook is er ruimte voor groen: rond het verblijfsplein, rond de trappen, in de binnentuin, op de daktuinen en op de groene daken van de gebouwen. Door verschillende soorten planten en bomen te plaatsen verbetert de biodiversiteit in City. Kijk op deze pagina voor de beelden. Het bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Vervolg

Na vaststelling van het bestemmingsplan Doorslagzone (waarschijnlijk in de raadsvergadering 14 oktober a.s.) wordt de omgevingsvergunning verleend en wordt het besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. Daarna volgt de procedure voor beroep. De verwachting is dat de bouw in maart/april 2022 kan starten.

Piketpaaltjes op de Doorslagzone

Piketpaaltjes op de Doorslagzone

Heb jij de oranje paaltjes in de Doorslagzone al zien staan? De piketpaaltjes geven de plekken en grootte van de nieuwbouw aan.

Lees meer
Sluit

Piketpaaltjes op de Doorslagzone

Heb jij de oranje paaltjes in de Doorslagzone al zien staan? Leuk weetje, de naam van deze paaltjes komt van het Franse woord piquet, dat gepunt paaltje betekent. Een toepasselijke naam voor deze oranje paaltjes die met de punt in de grond geslagen worden, maar waar zijn ze voor bedoeld? De piketpaaltjes geven de plekken en grootte van de nieuwbouw aan. Moeilijk om voor te stellen wat hier komt te staan? Stap dan binnen bij ons Infocentrum City, Passage 80. Daar staat een mooie maquette, met de nieuwbouw van de Doorslagzone erin. We vertellen je er graag meer over.

Luchtfoto parkeergarage

Duurzame parkeergarage Zuid

De gemeenteraad heeft besloten een parkeervoorziening te realiseren voor de bewoners van het nieuwbouwproject aan de Doorslagzone.

Lees meer
Sluit

Duurzame parkeergarage Zuid

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten een parkeervoorziening te realiseren voor de bewoners van het nieuwbouwproject aan de Doorslag in City. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om een parkeergarage te bouwen op de parkeerplaats tussen het Zuidstede-viaduct en het St. Antonius Ziekenhuis: ‘Parkeergarage Zuid’.

De gemeente daagt nu marktpartijen uit mee te denken en hun kennis en ervaring in te zetten om tot het beste en meest efficiënte ontwerp voor deze parkeergarage te komen. Maximaal 3 marktpartijen wordt gevraagd met ons in gesprek te gaan in een zogeheten ‘concurrentie gerichte dialoog’. In het tweede kwartaal van 2022 maakt de gemeente de keuze bekend welke partij verder gaat en start de ontwerpfase. Aan de gemeenteraad wordt nu geld gevraagd om alle voorbereidingen te treffen. Op 14 oktober neemt de gemeenteraad daar een besluit over.

Waarom een parkeergarage?

In City worden tot 2030 circa 2.000 nieuwe woningen gebouwd. De gemeente stimuleert bezoekers van City om lopend, fietsend of met het openbaar vervoer te komen. De vernieuwing van City is hierop gericht. Er komen verbeterde loop- en fietsroutes en een modern knooppunt voor tram en bus. Het bouwen van een nieuwe parkeergarage lijkt dan niet duurzaam. Maar de garage is nodig als parkeeroplossing voor de nieuwbouwwoningen in de Doorslagzone. De nieuwe bewoners parkeren deels onder hun woongebouw. De overige bewoners maken gebruik van parkeergarage Zuid of van deelauto’s die in parkeergarage Theater staan. Op drukke momenten, zoals de zaterdagmiddag, zullen ook bezoekers van City gebruik maken van parkeergarage Zuid.

Bouwen voor de toekomst

Parkeergarage Zuid wordt gebouwd voor de toekomst. Het aantal parkeerplaatsen is bepaald op basis van onze huidige inzichten in de parkeerbehoefte in 2030. De werkelijke behoefte kan later heel anders zijn. De parkeergarage moet daarom geheel of in delen gedemonteerd kunnen worden of zelfs verplaatst. Ook moet het mogelijk zijn de garage geheel of gedeeltelijk een andere functie te geven. Afhankelijk van de behoefte van dat moment. Uit oogpunt van duurzaamheid heeft het de voorkeur hergebruikte materialen toe te passen. Ook de toegepaste materialen moeten later zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt. Verdere eisen zijn begroeiing van de gevels, gebruik van natuurlijke materialen, toepassen van zonnepanelen en elektrische laadpunten. Marktpartijen worden uitgedaagd om juist hier hun visie op te geven.

En hoe verder?

In aansluiting op de ambitie voor City, wil de gemeente parkeergarage Zuid graag bouwen als groenste en duurzaamste Parkeergarage van Nederland. In de ontwerpfase komt er meer duidelijkheid over of dit mogelijk is. Als de eerste woningen in de Doorslagzone klaar zijn, moet ook parkeergarage Zuid te gebruiken zijn. Dit staat gepland voor het eerste kwartaal 2024.

Mensen overleggen aan tafel over bouwplannen

Kom jij bij een klankbordgroep City?

Wij zijn op zoek naar bewoners die mee willen denken over de bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Lees meer
Sluit

Kom jij bij een klankbordgroep City?

Wij willen graag in gesprek met omwonenden van de bouwlocaties in City om ervaringen uit te wisselen. Daarom richten we twee klankbordgroepen op; één voor City West en één voor City Oost. Wij zijn op zoek naar bewoners die in zo’n klankbordgroep willen zitten.

Wij denken dat vier keer per jaar bij elkaar komen nuttig is.  Naast het uitwisselen van ervaringen, krijg je een doorkijk naar wat er te gebeuren staat, wat de impact daarvan is op de omgeving en wat voor maatregelen er genomen worden.

Woon jij bij een bouwlocatie in City en wil je deelnemen aan een van de klankbordgroepen? Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar city@nieuwegein.nl. Vergeet hierbij niet je adres te vermelden, zodat we je in de juiste klankbordgroep kunnen plaatsen. In beide groepen hebben we plek voor maximaal acht deelnemers. Wees er dus snel bij, want vol is vol. De klankbordgroepen starten in januari 2022.

Energy Building - Zuidstedeweg

De sloopwerkzaamheden zijn gestart!

De sloop van de Energy Building aan de Weverstede is in volle gang.

Lees meer
Sluit

De sloopwerkzaamheden zijn gestart!

De sloop van de Energy Building aan de Weverstede is in volle gang. Op de Zuidstedeweg zijn twee rijstroken afgesloten met een muur van zeecontainers. Deze containers zorgen voor een veilige sloop, vallend puin kan daardoor niet op de rijbaan terecht komen.

Onze videograaf neemt binnenkort een kijkje achter de schermen bij de sloop. Aannemer Roseboom vertelt hierin alles over veilig en duurzaam slopen. Zo kunnen we een nog beter beeld geven van hoe de sloop wordt uitgevoerd. Houd onze website en social media in de gaten voor de video. Uiteraard wordt deze video ook over twee weken in de nieuwsbrief opgenomen.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook of Instagram of abonneer je op deze nieuwsbrief!