City Nieuwsbrief September

De zomervakantie en de bouwvak zijn voorbij, de City Nieuwsbrief wordt nu weer om de twee weken uitgebracht. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in City.

Telecomaansluiting Weverstede

In de week van 20 september wordt ‘s nachts de telecom aan de Weverstede omgezet.

Lees meer
Sluit

Telecomaansluiting Weverstede

In de week van 20 september wordt ‘s nachts de telecom aan de Weverstede omgezet. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen in het Stationsgebied. Door eerst de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen kunnen de aansluitingen snel omgezet worden en merk je hier als bewoner niks van. Er wordt dan ook geen overlast verwacht.

Verminderen gladheid tramhalte

De tijdelijke tramhalte in City krijgt een anti-sliplaag om gladheid tegen te gaan.

Lees meer
Sluit

Verminderen gladheid tramhalte

De tijdelijke tramhalte in City krijgt een anti-sliplaag. Provinvie Utrecht laat deze extra maatregel uitvoeren, om tegemoet te komen aan recente klachten van reizigers over gladheid van de perrons op deze halte. Tot aan de vernieuwing van het Stationsgebied volgend jaar, blijft deze tijdelijke tramhalte open.

Op 13 september start men met het aanbrengen van de anti-sliplaag op de tijdelijke halte, zodat er komende winter geen last is van gladheid op de perrons. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken en vinden overdag plaats. Hierbij wordt steeds een deel van het perron afgezet. De halte blijft altijd toegankelijk voor reizigers.

Om rekening te houden met de nachtrust van bewoners in de directe omgeving, worden deze werkzaamheden overdag uitgevoerd. Geluidshinder zal naar verwachting minimaal zijn. Er worden op het nabijgelegen parkeerterrein geen parkeervakken afgezet. Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar.

Doorslagzone februari

Fietsmogelijkheden tijdens bouw Doorslagzone

Ontwikkelaars Koopmans TBI/NEOO gaan op de Doorslagzone 450 woningen met twee plekken voor horeca bouwen.

Lees meer
Sluit

Fietsmogelijkheden tijdens bouw Doorslagzone

Ontwikkelaars Koopmans TBI/NEOO gaan op de Doorslagzone 450 woningen met twee plekken voor horeca bouwen. Voor de veiligheid tijdens de bouw wordt het Brugpad langs de bouwplaats afgesloten. Dit is een belangrijke fietsroute voor de stad en voor de regio en we vinden het belangrijk om City en de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De ontwikkelaars hebben onderzoek gedaan naar alternatieve fietsroutes tijdens de bouw. Vanavond, 9 september, presenteren zij de onderzoeken aan raadsleden. Na deze presentatie geeft het college aan, hoe zij de aangeleverde gegevens gewogen heeft en kunnen raadsleden vragen stellen. Je kunt dit van 22.30 tot 23.00 uur volgen via deze link.

Wanneer de bouw start en het Brugpad wordt afgesloten weten we nu nog niet. Uiteraard houden we je op de hoogte wanneer het zover is en wat dan de alternatieve fietsroute is.

Tijdelijke loop- en fietsroutes

Aangepaste fiets- en looproutes in City

Door de werkzaamheden verandert er veel in City West, er worden ook regelmatig fiets- en looproutes aangepast.

Lees meer
Sluit

Aangepaste fiets- en looproutes in City

Door de werkzaamheden verandert er veel in City West, er worden ook regelmatig fiets- en looproutes aangepast.

Eerder deze zomer werd een deel van de Weverstede afgesloten. Deze straat verbond de woningen aan de Weverstede met de parkeerplaats op City West en met het OV. Om voetgangers buiten de openingstijden van Cityplaza niet om het winkelcentrum heen te laten lopen is er een tijdelijk voetpad aangelegd langs de trambaan. Deze loopt van de Weverstede naar de Passage. Zo zijn het openbaar vervoer en de parkeerplaats altijd goed bereikbaar.

Na de vernieuwing van de tramhalte zal er een definitief voet- en fietspad naast de trambaan worden aangelegd. Dat betekent dat fietsers vanaf dan niet meer door de parkeergarage hoeven te fietsen.

Terugblik informatiebijeenkomst

Op dinsdag 31 augustus vond de online informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkelingen in City West.

Lees meer
Sluit

Terugblik informatiebijeenkomst

Op dinsdag 31 augustus vond de online informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkelingen in het westelijk deel van City. Heb je de bijeenkomst gemist, kijk hem dan hier terug. Je kunt ook de pagina uit de Molenkruier bekijken. We bespraken de werkzaamheden in het Stationsgebied. De aannemer heeft uitgelegd hoe zij op een duurzame manier de kantoorpanden aan de Weverstede slopen. De gemeente vertelde welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen om dit veilig uit te voeren. Deze video laat zien hoe het Stationsgebied er uiteindelijk uit komt te zien.

Slopen is materialen oogsten

Bij de sloop van de Energy Building aan de Weverstede denkt aannemer Roseboom goed aan duurzaamheid.

Lees meer
Sluit

Slopen is materialen oogsten

Duurzaamheid speelt een centrale rol bij de vernieuwing van City Nieuwegein. De lat ligt hoog: we willen dat City de meest duurzame binnenstad van Nederland wordt! Bij de sloop van de Energy Building aan de Weverstede denkt aannemer Roseboom ook aan duurzaamheid. Vóór de sloop wordt het gebouw gestript en worden herbruikbare materialen zoals deuren, keukenblokken en lampen uit het gebouw gehaald.

Tijdens het leegslopen van het pand worden materialen gesorteerd en afgevoerd naar erkende verwerkers, denk hierbij aan hout, glas, ijzer, aluminium en koper. Overige materialen worden afgevoerd naar de afvalverwerker. Deze sorteert het afval weer in 5 delen (hout, puin, plastic, ijzer en niet sorteerbaar). Hierdoor wordt 92% van dit afval alsnog hergebruikt. Daarna volgt de sloop van de buitenkant van het gebouw. Hierbij wordt het ijzer apart afgevoerd en gebruikt in nieuw staal. Het beton en metselwerk worden afgevoerd naar een verwerker die het vermaalt tot menggranulaat. Dit is een veelgebruikt product in de bouw. Zoals de aannemer het zelf mooi verwoordt: ‘Slopen is materialen oogsten’.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn of abonneer je op deze nieuwsbrief!