In ontwikkeling
Woningen
Icoon Fase In ontwikkeling
Icoon Woningaanbod

Stationsgebied

Centraal in de vernieuwing van City Nieuwegein staat het Stationsgebied. Tussen de Zuidstedeweg, Kapittelstede en de trambaan komen een nieuw tram- en busstation, woongebouwen met 467 nieuwe woningen met daaronder  parkeerplaatsen en goede fiets- en looproutes.

Actueel 

De woningbouwplannen zijn door de gemeente beoordeeld en ontwerpversies zijn opgesteld. Het gaat om een ontwerpwijzigingsplan en 4 ontwerpbesluiten die tegelijkertijd dezelfde procedure doorlopen. De ontwerpen liggen nu ter inzage. Tot en met 25 oktober 2021 kun je reageren op de ontwerpbesluiten. De ontwerpbesluiten kun je hier bekijken.

Stand van zaken

De voorbereiding van de nieuwbouw in het Stationsgebied is gestart. In de grond werken aannemers Siers en Kouwenberg in opdracht van de gemeente en de verschillende nutsbedrijven momenteel aan het aan- en verleggen van kabels, buizen en leidingen. Boven de grond sloopt aannemer Roseboom de bestaande kantoorgebouwen langs de Weverstede. Op de pagina’s Sloop Weverstede en Kabels en Leidingen Stationsgebied en City West lees je meer over deze werkzaamheden. In het filmpje hierboven zie en hoor je meer over de plannen voor de nieuwbouw in het Stationsgebied. De animatie in het filmpje, gemaakt door KaiserVR,  geeft een impressie van hoe het eruit kan komen te zien.

De aanleg van het nieuwe tramstation start in januari 2022; nu al worden hier voorbereidingen voor getroffen. 

Wil je iets melden, of heb je een vraag of tip over dit project? Doe dat dan via de meldknop op deze pagina

Wat gaat hier gebeuren?

Over enkele jaren is hier een modern, duurzaam knooppunt voor tram en bus. Er komen haltes die geschikt zijn voor langere trams en elektrische bussen. Deze zijn goed toegankelijk door de lage instap.

De trambaan wordt verlegd en het busstation krijgt een nieuwe plek aan de andere kant van de trambaan. Ook komen er 467 nieuwe woningen met eigen ondergrondse parkeerplaatsen. Dichtbij de winkels en voorzieningen. Daarnaast krijgen fietsers en voetgangers een directe verbinding langs de verlegde trambaan, voor winkelcentrum Cityplaza langs. De fietsers hoeven dan niet meer door de parkeergarage te fietsen.

We verwachten dat het Stationsgebied in 2025 helemaal klaar is.

Wie werken hier? 

De gemeente Nieuwegein werkt hier samen met  provincie Utrecht, en vastgoedeigenaren Bridges Real Estate en FRESCH Real Estate.

Aannemer Dura Vermeer werkt in opdracht van de provincie Utrecht aan de verlegging van de trambaan en het nieuwe tramstation. Aannemer Roseboom is verantwoordelijk voor de sloop van de bestaande gebouwen. 

Co-creatie

De ontwikkeling van het Stationsgebied kreeg serieus vorm vanaf 2018. Op 11 december 2020 werd een meedenk- en meetekenbijeenkomst gehouden om de ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen op te halen. Een deel van deze inbreng is meegenomen in de ontwerpen van het Stationsgebied.

Het Stationsgebied zoals het er tijdens het inklinken van de grond bijligt. Links de trambaan, rechts de Weverstede.a

Op de hoogte blijven over de bouw in dit gebied? Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Op zoek naar een woning?

In het Stationsgebied worden voor zowel de vrije sector als voor de middenhuur woningen gebouwd.

Fresch ontwikkelt in het Stationsgebied 368 woningen in het middensegment. Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij makelaar Brecheisen in Utrecht

Bridges ontwikkelt 99 woningen voor de vrije sectorhuur. Geïnteresseerden voor deze woningen kunnen zich melden bij Bridges via huren@bridgesre.nl

City Nieuwegein

Op deze website informeert de gemeente Nieuwegein je graag over alle ontwikkelingen in het stadscentrum. Volg ons ook op Facebook, Instagram en LinkedIn voor nog meer City nieuws!

Infocentrum

Vragen over City? Loop binnen bij het Infocentrum. We helpen je graag! Bekijk hier alle contactmogelijkheden.

Privacybeleid | Alleen anonieme cookies